மாணவியரின் புகார்களை விசாரிக்க தனி ஆணையம்..!

மாணவியரின் புகார்களை விசாரிக்க தனி ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்று நாடு முழுவதும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு யூஜிசி உத்தரவிட்டுள்ளது.

மாணவியரின் புகார்களை விசாரிக்க தனி ஆணையம்..!

இந்தியா முழுவதும் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் விடுதிகளில், பேராசிரியைகள் மற்றும் மாணவியருக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுக்க வேண்டும் என்றும், பாலியல் தொல்லை உள்ளிட்ட புகார்களை விசாரிக்க உயர்மட்ட ஆணையத்தை உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும் என்றும் பல்கலைக்கழக மாநியக்குழு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த ஆணையத்தை உருவாக்குவதில் தாமதம் கூடாது என்றும், தனி ஆணையத்தின் விவரங்களை பல்கலைக்கழக மாநியக்குழுவிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இதுபோன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், பெரும்பாலான கல்வி நிறுவனங்கள் அதை செயல்படுத்தவில்லை என்று யூஜிசிக்கு புகார் வந்ததன் காரணமாக மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.