ஒரு நிமிடத்தில் 109 புஷ்-அப்ஸ்....கின்னஸ் சாதனை படைத்த இளைஞர்

ஒரு நிமிடத்தில் 109 புஷ்-அப்கள் எடுத்து மணிப்பூர் இளைஞர் ஒருவர் தனது முந்தைய கின்னஸ் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

ஒரு நிமிடத்தில் 109 புஷ்-அப்ஸ்....கின்னஸ் சாதனை படைத்த இளைஞர்

ஒரு நிமிடத்தில் 109 புஷ்-அப்கள் எடுத்து மணிப்பூர் இளைஞர் ஒருவர் தனது முந்தைய கின்னஸ் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

மணிப்பூரைச் சேர்ந்த 24 வயது இளைஞரான தௌனோஜம் நிரஞ்சாய் சிங், ஒரு நிமிடத்தில் விரல் நுனியில் அதிக புஷ்-அப் செய்து புதிய கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக இரண்டு முறை கின்னஸ் சாதனை படைத்த நிரஞ்சாய் சிங் ஒரு நிமிடத்தில் 105 புஷ்-அப்கள் என்ற தனது முந்தைய சாதனையை தானே முறியடித்துள்ளார். விரல் நுனியில் 109 புஷ்-அப்கள் எடுத்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.