கோவின் இணையதளத்தில் தமிழ் மொழி சேர்ப்பு !!

கோவின் இணையதளத்தில் தமிழ் மொழி சேர்ப்பு !!

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி க் கொள்ள பதிவு செய்யும் கோவின் இணையதளத்தில் தமிழ் மொழி சேர் க் கப்பட்டு உள்ளது. 

தடுப்பூசி போடப்படும் இடங் கள், தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ள விவரங் களை அறிந்து கொள்வதற் கும், தடுப்பூசி செலுத்த முன்பதிவு செய்வதற் கும் மத்திய அரசு சார்பில் கோவின் என்ற இணையதளம் தொடங் கப்பட்டது.

ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன் களு க் கு ஏற்ற வடிவில் செயலியா கவும் அறிமு கப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், இந்த கோவின் இணையம் மற்றும் செயலியில் தொட க் கத்தில் ஆங் கிலம் மற்றும் இந்தி மட்டுமே பயன்பாட்டு மொழியா க இருந்தன.

பின்னர் மராத்தி, மலையாளம், பஞ்சாபி, தெலுங் கு, குஜராத்தி, அசாமி, வங் காளம், கன்னடா, ஒடியா ஆ கிய 9 மொழி களும் சேர் க் கப்பட்டன. ஆனால், தமிழ் மொழி சேர் க் கப்படாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதற் கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர் களும், தமிழார்வலர் களும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், உடனடியா க தமிழ்மொழி சேர் க் கப்பட வேண்டும் என, முதலமைச்சர் மு. க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.

அதற் கு, கோவின் இணைய வசதி படிப்படியா கப் பல்வேறு மாநில மொழி களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதா கவும், இதன் அடுத்த கட்டத்தில் இரண்டு நாட் களு க் குள் தமிழ் மொழியிலும் இந்த வசதி செயல்படுத்தப்படும் என்றும் மத்திய அரசின் சார்பில் தெரிவி க் கப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிலையில், இன்று கோவின் இணையதளத்தில் தமிழ் மொழி சேர் க் கப்பட்டுள்ளது.