Search: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

தமிழ்நாடு
70 பேருக்கு 200 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு: நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்கு புறம்போக்கு நிலத்தை கையகப்படுத்தி இழப்பீடு வழங்கிய அதிகாரிகள்...

70 பேருக்கு 200 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு: நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்கு...

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு...