Search: ஜம்மு காஷ்மீர்

இந்தியா
ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலநடுக்கம்....! ரிக்டர் அளவில் ..?

ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலநடுக்கம்....! ரிக்டர் அளவில் ..?

ஜம்மு-காஷ்மீரில் இன்று நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது.