Search: மாவட்ட ஆட்சியர்

தமிழ்நாடு
அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை ஆணையருக்கு  உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம் ?

அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை ஆணையருக்கு...

மதுபான விற்பனை உரிம நிபந்தனைகளை கிளப்கள், ஹோட்டல்கள் பின்பற்றுகின்றனவா என்பது குறித்து...