தமிழ்நாடு

 மாவட்ட ஆட்சியா் திடீா் ஆய்வு...!  அரசு மருத்துவமனையில் ஓராண்டாக  பூட்டிகிடந்த ஸ்கேன் சென்டா் ...

 மாவட்ட ஆட்சியா் திடீா் ஆய்வு...!  அரசு மருத்துவமனையில்...

நெல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூாி  மருத்துவமனையில்  மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வின் போது  ஒராண்டுக்கும்...